Bayan Ko–In Ilokano Translation

Standard

Translation–Bayan Ko

 
O Ilik a Filipinas 

(Bayan Ko in Ilokano Translation by Aurelio Solver Agcaoili for IP 499: Philippine Cultural Mapping, January 25, 2012)

O ilik a Filipinas
Taeng balitok ken ‘ti sabong
Iti palad ket ti panagayat
Nangidaton pintas rimat

Ket iti emmana ken pintas 
Nabalani ti baniaga
O ilik, nakulongka 
Napan karigatan 

Koro 
Ayam man ket agwayawaya 
Ikulongmo ket agsangit 
Ili pay ngata ingget pintas 
Di mayat a makaruk-at 

O Filipinas a mutmutiaek
Umok ni lua ken ni rigat 
Daytoy ti kalat:
Makitaka a nawaya 

Hon, HI/
Enero 24, 2012

 
 
Advertisements